Sąlygos ir taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes šioje elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir fizinis asmuo, kurio individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1269597 (toliau –pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir paspaudžia mygtuką „Mokėti dabar“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus sutartį dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo), apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.4. Pirkėjas, manantis, kad buvo
pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir
išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir
pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta,
Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą

3.5. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje
http://ec.europa.eu/odr/.

 1. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, atlikdamas mokėjimą per Stripe, Opay, banko pavedimu arba PayPal sistemą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitos Sąlygos ir Taisyklės bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pardavėjo pareigos

Pristatymo garantija

Suteikiame papildomą nepriekaištingo pristatymo garantiją, dėl kurios galima kreiptis per 24valandas nuo produkto gavimo.
Jei gabenimo metu produktai buvo sugadinti arba neatitinka jūsų užsakymo, maloniai prašome pranešti mums apie klaidą per 24 valandas nuo pristatymo. Siųskite mums el. laišką su pakuotės nuotrauka (nuotraukoje taip pat turi būti aiškiai matoma etiketė) ir gauto produkto nuotrauka, kurioje aiškiai matoma pažeista vieta.
Teiksime pirmenybę jūsų pretenzijai išnagrinėti per kuo trumpesnį laiką ir suteiksime jums pakaitinį produktą.
Jei pretenzija bus išsiųsta per vėlai, ji bus nagrinėjama kaip skundas dėl produkto.

 Garantija techniniams produktams

Tam tikriems mūsų siūlomiems produktams taikomas 6 mėnesių garantijos laikotarpis. Garantija gali būti taikoma tik mūsų siūlomiems techniniams produktams ir elektros prietaisams. 6 mėnesių garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių gavimo dienos. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, garantija galite pasinaudoti remdamiesi sąskaita faktūra, kuri taip pat atlieka garantijos liudijimo funkciją.

Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti suteikti garantiją, jei kartu su pretenzija nepateikiama sąskaita faktūra arba jei sąskaita faktūra yra neįskaitoma ar kažko trūksta.

Garantija netaikoma, jei:

 • produktas yra fiziškai pažeistas;
 • produktas turi nusidėvėjimo požymių dėl įprasto naudojimo;
 • produktas turi defektų, kurie atsirado dėl neteisingo, netinkamo ar neatsargaus produkto naudojimo.

Produktai, kurių garantija norite pasinaudoti, turi būti apžiūrėti, todėl maloniai prašome kartu su garantiniu reikalavimu pateikti nuotraukas arba vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas defektas. Prireikus taip pat paprašysime atsiųsti mums produktą, kad galėtume jį patikrinti.

Jei patvirtinsime jūsų garantinį reikalavimą, atsiųsime jums naują produktą. Taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų produktas būtų suremontuotas, tačiau turite žinoti, kad remonto laikotarpis yra ilgesnis nei naujo produkto pristatymo laikotarpis. Jei remontas užtruks ilgiau nei 45 dienas, jūsų produktas bus pakeistas nauju produktu. Jei naujo produkto pasiūlyti negalime, grąžinsime visą produkto pirkimo kainą.

Procedūros santrauką rasite svetainės apačioje esančiame skirtuke „Keitimas pagal garantiją“.

 1. Skundas dėl produkto defektų
 2. Jei produktas veikia netinkamai, rašykite mums el. paštu info@pirk-pigiai.lt ir mes jums padėsime, pateikdami reikiamą informaciją. Taip išvengsite galimo netinkamo produkto naudojimo ir paties produkto sugadinimo, taip pat savo ar kitų asmenų sužalojimo. 
 3. Jei produktas neveikia, galite pateikti skundą ir nurodyti produkto defektus. Atvejai, kurie laikomi esminiais produkto defektais, nurodyti šių Pirkimo – pardavimo taisyklių vii. skyriuje. Teisę į skundą dėl esminių defektų turite tik tuo atveju, jei šie defektai egzistavo jau pirkimo metu, tačiau buvo pastebėti tik vėliau.
 4. Jei produktas neveikia dėl esminio defekto, maloniai prašome pranešti apie defektą iš karto jį pastebėjus, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per du mėnesius nuo defekto pastebėjimo dienos. Atsiųskite mums el. laišką su sugedusio produkto nuotrauka arba vaizdo įrašu, iš kurio galima neabejotinai nustatyti, kad produktas neveikia. Jei reikės, taip pat paprašysime atsiųsti mums šį produktą, kad galėtume jį ištirti ir nustatyti produkto defektą.
 5. Negalėsime nagrinėti jūsų skundo dėl produktų, kurie buvo sugadinti dėl netinkamo ar nederamo elgesio arba naudojimo, kuris nėra būtinas prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Jei po to, kai jūsų skundas buvo atmestas, pageidaujate, kad atitinkamas produktas būtų jums grąžintas, mes jį išsiųsime ir išrašysime jums sąskaitą faktūrą su minėto produkto pristatymu susijusioms išlaidoms padengti.
 6. Jei kreipiatės dėl esminio defekto, galite pasinaudoti šiomis galimybėmis:
 • produkto pakeitimas,
 • pinigų grąžinimas,
 • produkto defekto ištaisymas arba
 • tam tikros pinigų dalies grąžinimas.
 1. Prekių grąžinimas

7.1. Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų

7.1.1. Už grąžinimo išlaidas atsako pirkėjas

7.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

7.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą.

7.1.4. Pinigai grąžinami pirkėjui 5 darbo dienų bėgyje po padaryto grąžinimo

 1. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

8.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

       9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ arba "Apmokėti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus)  sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

9.2. Paspausdamas mygtuką “Patvirtinti užsakymą” arba "Apmokėti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta sekančiame punkte.

9.3. Paspausdamas mygtuką “Patvirtinti užsakymą” arba "Apmokėti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) tretysis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

9.6. Paspausdamas mygtuką “Patvirtinti užsakymą” arba "Apmokėti", Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

9.7. Paspausdamas mygtuką “Patvirtinti užsakymą” arba "Apmokėti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 1. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.